På svenska


ENGO HighlightsTillförlitligare trendanalys genom normalisering

Normalisering är viktigt för en korrekt tolkning av trender i miljödata. Det visar en studie av trender i kvävedeposition i Europa. Tabellerna nedan visar om trenden går uppåt eller nedåt och hur säker den är.Tabellerna visar resultat från rapporten 'Trend analysis of CAMP data regarding wet and dry nitrogen deposition', Claudia Libiseller and Anders Grimvall (2005)
ENGO rapporter

Tillbaka