På svenska


ENGO HighlightsKväve i Stockholms skärgård
I mitten av 1990-talet gjordes stora investeringar i förbättrad kväverening vid avloppsreningsverken i Stockholm. Nu finns en studie som visar hur långt ut i Stockholms skärgård som kvävehalterna i vattnet minskat. Studien visar också hur man i enkla diagram kan sammanfatta mätningar från ett stort antal platser och djup i en skärgård genom att illustrera hur vattenkvalitén varierar med provtagningsår och salthalt.

Rapport: Impact of improved wastewater treatment on the concentration of total nitrogen in the Stockholm archipelago, Claudia Libiseller, Anders Grimvall and Mohamed Hussian (2005)
ENGO rapporter

Tillbaka


xt”. Utkommer i Environmental management. För