På svenska


ENGO HighlightsMer kostnadseffektiv övervakning av biodiversitet

Övervakningsprogram för att följa artsamhällen över en tidsperiod kan bli bättre på att detektera verkliga förändringar. Det handlar dels om att minska variationen i data och dels om val av statistiska verktyg.

Variationen kan minskas genom att träna inventerare så att de gör jämnare bedömningar i fält, men också genom att ta bort typer av observationer som dras med hög felprocent. Statistiska metoder som hanterar alla arter samtidigt verkar beskriva förändringar i naturen bättre än index, där alla arter klumpats ihop.

ENGO rapporter

Tillbaka


tive