På svenska


ENGO HighlightsKommunikationshinder i miljömålsarbetet

Miljömålsstrukturen ger en god grund för nuvarande och kommande miljömålsarbete, men fördelningen av ansvar för genomförande och uppföljning av miljömålen behöver klargöras och kommuniceras tydligare till berörda aktörer. Det finns även ett behov av fler mötesplatser med möjlighet till dialog och feedback mellan aktörer verksamma på olika nivåer av miljömålsadministrationen. Detta visar en studie där tjänstemän och politiker deltagit i gruppintervjuer.

Läs mer i:

M. Johansson, V. Wibeck & G. Öberg (2005),”Vem äger frågan? Förutsättningar för kommunikation i svenskt miljömålsarbete”. Rapport 2005:2, Svenskt Centrum för klimatpolitisk forskning.

V. Wibeck, M. Johansson, A. Larsson & G. Öberg (under utgivning), “Communicative aspects of environmental management by objectives – examples from the Swedish context”. Utkommer i Environmental management. För information, kontakta Victoria Wibeck, vicwi(att)ituf.liu.se.

ENGO rapporter

Tillbaka