Korpusbaserad maskinöversättning

Hemsida
English pages

Projektöversikt

Delprojekt


Publikationer

System


Medlemmar

Länkar
Interna sidor

Projektdeltagare

Projektdeltagare

Lars Ahrenberg, Linköping, projektledare
Anna Sågvall Hein, Uppsala, vice projektledare,

Eva Forsbom, Uppsala
Ebba Gustavii, Uppsala
Maria Holmqvist, Linköping
Magnus Merkel, Linköping
Eva Pettersson, Uppsala
Jörg Tiedemann, Uppsala
Per Weijnitz, Uppsala

   

KOMA
Sidan senast ändrad 29 april 2005.