Linköping, 24-25 augusti  
Viktiga datum
7/5 Sista datum för att skicka in bidrag
10/6 Besked om acceptans
30/7 Sista datum för att skicka fullständigt bidrag
13/8 Sista datum för anmälan till konferensen


Svenska Nationella Realtidsföreningen (SNART) är en ideell förening som syftar till att främja forskning och utveckling inom realtidsområdet.

SNART har också som mål att främja utbytet mellan industri och högskolor/universitet med verksamhet inom realtidsområdet.

Som ett led i detta anordnas denna femte konferens i realtidssystem.

SNART 99 ingår i Realtidsveckan i Linköping, 23-27 augusti 1999. Realtidsveckan arrangeras gemensamt av SNART och det nationella forskningsprogrammet ARTES. Information om övriga aktiviteter under realtidsveckan finns på http://www.docs.uu.se/artes.

 paupo@ida.liu.se, 17 mars, 1999