IDA Dept. of Computer and Information science, Linköping University

IDA Technical Reports: abstract

Generated: Wed, 21 Mar 2018 09:43:34

Lindvall, M. and Sandahl, K. (1995). Exempel på spårbarhet i en industriell tillämpning av Objectory. Technical Report LiTH-IDA-R-95-08, Department of Computer and Information Science, Linköping University, Sweden. (bibtex),

Abstract: Spårbarhet, definierat som möjligheten att spåra beroende komponenter inom en modell och möjligheten att spåra motsvarande komponenter i andra modeller, är en önskvärd egenskap hos programvarusystem. Vi har observerat ett industriellt projekt där analys- och designmetoden Objectory har använts och vi har dokumenterat detta, med tonvikt på ett antal exempel på spårbarhet. Exemplen har vi genererat genom att ta rollen som en systemutvecklare med uppgift att vidareutveckla systemet och som därigenom också måste förstå hur det är uppbyggt och fungerar. Fyra representativa exempel och en kategorisering av spårbarhet är det främsta bidraget i den här rapporten. Avsikten med exemplen är att skapa en konkret empirisk bas för att tillämpa spårbarhet på objektorienterade system.


Goto (at Linköping University): CS Dept TR Overview
<webmaster@ida.liu.se>