IDA Dept. of Computer and Information science, Linköping University

IDA Technical Reports: abstract

Generated: Sat, 20 Jan 2018 01:57:22

Röstlinger, A. (1994). STYRKEANALYS Ett arbetssätt för att tillvarata positiva aspekter i verksamheten. Technical Report LiTH-IDA-R-94-24, Department of Computer and Information Science, Linköping University, Sweden. Föredrag presenterat på VITS Höstseminarium, 28-29 sep 1993, Institutionen för datavetenskap, Linköpings universitet. (bibtex),

Abstract: Vid förändring av verksamheter är det väsentligt att analysera problem i syfte att reducera problemen i verksamheten. Men detta är inte tillräckligt. Det är också väsentligt att analysera styrkan i verksamheten, så att denna kan behållas och eventuellt vidareutvecklas. Om man inte fokuserar på styrkan, finns risker för att man skapar nya problem genom att förändra bort det som tidigare fungerade bra i verksamheten.


Goto (at Linköping University): CS Dept TR Overview
<webmaster@ida.liu.se>