IDA Dept. of Computer and Information science, Linköping University

IDA Technical Reports: abstract

Generated: Fri, 23 Mar 2018 19:33:27

Röstlinger, A. (1993). Verksamhetsinriktad Värdering av Datasystem inför Förändring. Metod och Erfarenheter. Technical Report LiTH-IDA-R-93-44, Department of Computer and Information Science, Linköping University, Sweden. Föredrag presenterat på Sundsvall 42, 19-21 oktober 1993. (bibtex),

Abstract: Systemförvaltning innebär förändring av datasystem och verksamheter. Inför beslut om förändring bör man ha kunskap om vilka funktioner som är lämpliga att förändra i datasystemet. Man måste känna till systemets styrkor och svagheter, på vilket sätt systemet bidrar till att uppnå viktiga mål för verksamheten. En utvärdering av datasystemets användning i verksamheten kan då genomföras för att ställa en diagnos över systemets potential. I rapporten beskrivs kortfattat en metod för utvärdering av datasystem i verksamheter.


Goto (at Linköping University): CS Dept TR Overview
<webmaster@ida.liu.se>