IDA Dept. of Computer and Information science, Linköping University

IDA Technical Reports: abstract

Generated: Sat, 20 Jan 2018 11:55:39

Blom, S., Mattsson, L., and Noghabai, M. (1993). Business Modelling en studie av förändringsprocesser från strategisk planering till systemutveckling. Technical Report LiTH-IDA-R-93-26, Department of Computer and Information Science, Linköping University, Sweden. (bibtex),

Abstract: Idag finns det en allmän uppfattning om informationssystem som ett konkurrensvapen och strategisk resurs i större företag. Strategisk planering av informationssystem kräver att flera olika utvecklingsprocesser, bl a strategiutveckling, verksamhetsutveckling och systemutveckling, ska samverka med varandra för att dessa strategiska system ska stödja affärsstrategin. I doktorandkursen Business Modelling undersöktes hur de konkreta modeller och metoder som finns till hands för respektive utvecklingsområde samverkar med varandra. Denna studie har utförts utifrån förändringsparadigmet, dvs synen på strategisk planering som en kontinuerlig utvecklingsprocess där formella planer och analyser är endast en del av en process som ställer stora krav på de berördas aktiva engagemang.Vi har studerat Kompassprocessen som ett exempel på en metod för gemensam strategiutveckling, RP (RedovisningsPlan) som exempel på modell för utveckling av den ekonomiska verksamheten, SIV (Standardsystem I Verksamheten) som exempel på systemutvecklingsmetod där informationssystem realiseras med standardsystem. Den teoretiska samverkansmöjligheten har analyserats med hjälp av metamodellering och hur dessa områden samverkar i praktiken undersöktes med hjälp av två fallstudier.


Goto (at Linköping University): CS Dept TR Overview
<webmaster@ida.liu.se>