IDA Dept. of Computer and Information science, Linköping University

IDA Technical Reports: abstract

Generated: Fri, 23 Feb 2018 05:11:41

Röstlinger, A. (1993). Några Problem vid Utvärdering och Förändring av Datorstödda Kommunala Verksamheter. Technical Report LiTH-IDA-R-93-07, Department of Computer and Information Science, Linköping University, Sweden. Accepterad till Linköpings Informationssystem Seminarium 1992-LISS 92, Linköping 21 maj 1992. (bibtex),

Abstract: Under hösten 1991 genomfördes en mindre explorativ studie kring datorisering i kommuner. Studiens fokus var frågeställningar kring utvärdering och förändring av kommunala datorstödda verksamheter. Sju kommuner av varierande storlek i Östergötland har ingått i studien. Resultat från studien sammanfattas i denna rapport. Följande frågeställningar behandlas: Hur sker utvärdering av datasystem i kommuner? Hur fattas beslut om förändring av datasystem? Hur ser man på datasystem och verksamhet? Hur används datasystem i verksamheten? Hur hanteras datatekniken? Hur är relationen till leverantörer? Hur involveras användarna i datoriseringsarbetet? Vilka metoder och tekniker för systemutredning används?


Goto (at Linköping University): CS Dept TR Overview
<webmaster@ida.liu.se>