IDA Dept. of Computer and Information science, Linköping University

IDA Technical Reports: abstract

Generated: Fri, 23 Feb 2018 05:23:23

Goldkuhl, G. (1990). Förändringsanalys på vårdcentral - erfarenheter från en organisationsutveckling. Technical Report LiTH-IDA-R-90-08, Department of Computer and Information Science, Linköping University, Sweden. (bibtex),

Abstract: FÖRÄNDRINGSANALYS PÅ VÅRDCENTRAL - ERFARENHETER FRÅN EN ORGANISATIONSUTVECKLINGSammanfattning: I ett organisationsutvecklingsprojekt på en vård central har man som stöd i projektarbetet använt metoden förändringsanalys (FA) enligt SIM. Rapporten beskriver detta förändringsarbete inom vårdområdet som kännetecknades av en övergång från stordrift till småskalighet. Rapporten redovisar erfarenheter från användning av FA/SIM-metoden: Problemanalys, målanalys, arbete med förändrings behov och förändringsåtgärder.


Goto (at Linköping University): CS Dept TR Overview
<webmaster@ida.liu.se>