In English

 
ENGO
Ledningsgruppen:
  • Anders Grimvall, Linköpings universitet (chairman)
  • Victoria Wibeck, Linköpings universitet
  • Per Milberg, Linköpings universitet
  • Per Angelstam, Sveriges lantbruksuniversitet
  • Thomas Lindhqvist, Lund universitet
  • Catarina Johansson, Naturvårdsverket
 

Projekt 1:
Principer och mjukvara för att separera mänsklig påverkan och naturliga fluktuationer i miljödata
 
Projekt 2: Utvärdering av temporala förändringar i multivariata data och urvalsdesignens effektivitet
Projekt beskrivning
 
Projekt 3:
Att möjliggöra kommunikation i bedömning av miljömåluppfyllelse.


 
Projekt 4:
The geography of ecological sustainability - spatially explicit assessment of the state of the environment
Projekt 5:
Miljökvalitetsmålen och miljöbalken: Synergieffekter och konflikter.
 
Project description