Denna information avser läsåret 1997/98.
 • Tentorna från den 20 augusti är nu rättade. Visning: den 1/9 kl 17.00-17.15 i sal 4503 (plan 5). 
 • TILL ER SOM ÄNNU INTE LÄMNAT IN LABORATIONERNA: I avvaktan på en mer långsiktig lösning föreslår jag att ni skickar lösningarna I PAPPERSFORM till Ulf Nilsson, IDA, med internpost. Jag har inte tid att rätta just nu men kan kanske göra det senare eller lämna vidare till någon annan. 
 • Schema 1998. 
 • Handledda labbtillällen 

Mål

Att ge kunskap om grundläggande abstrakta datatyper; fördelar och nackdelar med olika representationer och algoritmer. Att ge kännedom om metoder för design, analys och verifikation av algoritmer. 

Innehåll

Föreläsningarnas innehåll (med hänvisningar till kursboken och kopior av OH-bilder):
 1. Översikt: Objektorientering och dataabstraktion

 2. Delar av kapitel 1, 2 och 5. ( OH-bilder i pdf-format )
 3. Rekursion och länkade listor

 4. Hela kapitel 3 och 4 ( OH-bilder i pdf-format )
 5. Rekursion och länkade listor (forts.)
 6. Stackar och köer

 7. Kapitel 6 och prioritetsköer från kapitel 5. ( OH-bilder i pdf-format )
 8. Komplexitet

 9. Appendix B. ( OH-bilder i pdf-format )
 10. Träd

 11. Kapitel 8 (t.o.m. 8.11). ( OH-bilder i pdf-format )
 12. Träd

 13. Kapitel 8 (t.o.m. 8.11). ( OH-bilder i pdf-format )
 14. Hashtabeller

 15. Kapitel 9. ( OH-bilder i pdf-format )
 16. Sortering I

 17. Kapitel 10 (utom 10.6). ( OH-bilder i pdf-format )
 18. Sortering II

 19. Kapitel 10 (utom 10.6). 

Resurser

Laborationsskelett i olika format: Ett svar till laboration 5.

Animerade sorteringsalgoritmer i Java. 

Kurslitteratur

T. Standish, Data Structures in Java, Addison-Wesley, 1997.
Laborationskompendium 

Examination

Skriftlig tentamen (9 mars, 24 april, 20 augusti)
Laborationskurs (deadline 15 mars) 
 


Copyright © 1997 Ulf Nilsson
Senast uppdaterad:2000-11-01, 13:46