Termin 3, 2005/2006:


[Teman] [Basgrupper (handledare och studenter)][Utvärderingstillfällen]
[IT-programmets infosida]Terminsansvarig:

     Simin Nadjm-Tehrani (simin at ida.liu.se) Tel: (013) 282411

    Terminsöversikt: vid första föreläsningen i v34 - Onsdag 13-15.

Basgruppsmötestider:

    period 1 (v35-41)   måndagar 10-12 och torsdagar 10-12.
    period 2 (v43-48)   tisdagar 10-12 och fredagar 10-12, v49 tisdag 13-15, fre 10-12 (föreslagen till preliminär schema)

Teman under termin 3:


     Mattekurs: TATM18 Linjär Algebra (kursplan)
     Samläses med Y programmet, med tillägg av vinjetter
     Examinator: Arne Enqvist, Kontaktlärare för IT: Johan Wästlund (jowas at mai.liu.se)
     Information som är riktad till IT-studenterna med vinjetter och mål
     period ht1 och ht2  (5 poäng)

     Tema: TTIT71 Programmering (kursplan)
     Examinator: Jon Edvardsson (joned at ida.liu.se) Tel: (013) 28 5772
     period ht1  (4.5 poäng)

     Tema: TTIT39 Elektriska kretsar (kursplan)
     Samläses delvis med TSDT48för Teknisk Biologi
     Examinator: Sune Söderqvist (sune at isy.liu.se) Tel: (013) 2831355
     Vinjetter för IT studenter:  vinjett 1, vinjett 2
     period ht1 (2 poäng)
 

    Tema: TTIT70 Kommunikation och Genus (kursplan)
     Examinator: Ulrika Andersson (ulran at tema.liu.se) Tel: (0709) 924083
     period ht2  (2 poäng)

     Tema: TTIT33 Algoritmer och optimering.  (kursplan)
     Temaansvarig: Jan Maluszynski (janma at ida.liu.se) Tel: (013) 284499
     Ämneslärare i optimering: Kaj Holmberg (kahol at mai.liu.se) Tel: (013) 282867
     period ht2  (6.5 poäng)


Utvärderingstillfällen


TTIT71: Annonseras senare.
TTIT39: 2005-10-20 protokoll
TTIT33: Annonseras senare.
TTIT70: Annonseras senare.
TATM18: Annonseras senare.


Från HT04:
För TTIT71: 2004-11-02 protokoll.
För TTIT39: 2004-11-08 protokoll.

För TTIT33: 2005-02-01 protokoll.

För TATM18:  2005-02-08 protokoll.
Efter TATM18  tar vi även terminsövergripande frågor och utvärderar terminen i sin helhet.

För TTIT70: 2005-02-08 protokoll.

Lokal:  basgruppsrummen om inte meddelas på annat sätt.


Basgrupper:

BG rum lägesbeskrivning: ing B25-B27, bv, C-korr, bakom biblioteket och framför CYD-poolen.

OBS! Årets basgrupper kommer att formas något senare EFTER att resultaten från augustitentorna blir kända. Detta för att undvika ändringar i grupperna i och med nya anmälningar till terminen. Mer information om detta på första informationstillfället (v34 ons. kl 13-15).
Basgrupp 1 (gruppsrum 1):
  Handledare: Jonas Elmqvist  

Martin Ahlström
Daniel Antell
Zebastian Berg
Mona Firoozpour
Johannes Gunbäck
Hampus Larsson
Peter Strömhielm      
 

Basgrupp 2  (grupprum 2):
    Handledare:  Katarina Löfstrand

Sara Andersson
Magnus Dahlberg
Martin Fleischacker
Johannes Larsson
Gustav Nyqvist
Magnus Parker

Basgrupp 3 (grupprum 3):
    Handledare:
Calin Curescu 

Andreas Anderljung
Hampus Bankler
Rickard Bondesson
Björn Falke
Carolina Swedberg
Anton Wallén
Basgrupp 4 (gruppsrum 4):
    Handledare: Eva Ragnemalm

Mathias Aktan
Andreas Cederström
Isak Eriksson
Andreas Johansson
Karin Nilsson
David Skoghem
David Taylor


Senast uppdaterad 9 november 2005, simin at ida.liu.se