Göm menyn

Rego Granlund, Dr

Arbetsgrupper

Jobbar på SICS med nära samarbete med Institutionen för datavetenskap vid Linköping universitet. Medlem i Centrum för forskning inom respons - och räddningssystem (CARER) och forskningsgruppen Interaktiva och kognitiva system (HCS).

SICS East Swedish ICT
Centrum för forskning inom respons - och räddningssystem (CARER)
Interaktiva och kognitiva system (HCS)
Institutionen för datavetenskap

Forskning

Bedriver forskning inom områdena samarbete och beslutsfattande med ledningssystem, krishanteringssystem och säkerhet som applikationsdomäner. Speciellt focus på simuleringar och kvantitativa mätningar för studier av distribuerat beslutsfattande i krissituationer. Ansvarig för forskningssystemen C3Fire och C3Rescue vilka är interaktiv simuleringsmiljö som stödjer träning och kontrollerade studier av samarbete och ledning i dynamiska kris scenarier.

Forskninsnyckelord

Sammarbetsprocesser, Ledning, Resilience, Agility, Träning, Simulering, Mätning och observation, Lärande och återkoppling (AAR).

Research Systems

C3Fire är en mikrovärld simulering som skapar en miljö som tillåter kontrollerade studier och träning av generellt beslutsfattande och samarbete i en dynamisk miljö. I C3Fire kan användarna utföra gemensamma uppgifter som samordning av mål, planer och åtgärder. Vid användning av systemet väljs några viktiga egenskaper hos den verkliga världen. Baserat på dessa egenskaper skapas en konfigurering som genererar liten och välkontrollerad simulering som behåller dessa egenskaper. Systemet genererar en uppgift miljö som har komplexa, dynamiska och ogenomskinliga egenskaper, liknande de kognitiva uppgifter som människor normalt möter i verkliga system. För mer information se www.c3fire.org

C3Rescue är ett system som stöder träning av räddningstjänst aktiviteter på lednings nivå. I C3Rescue kan man definiera vilka resurser och personalen kompetenser och skapa en realistisk övning i den skapade miljön. C3Rescue hjälper övningsledaren att hantera de resurser som finns tillgängliga i den simulerade uppgiften.
[an error occurred while processing this directive]

Sidansvarig: Rego Granlund
Senast uppdaterad: 2015-04-28