Göm menyn

Vad är STONE?

STONE (Simple Tool for Online Education) är ett verktyg för att presentera kursmaterial på webben. Dessutom testas studenternas kunskaper genom automaträttade diagnoser. STONE har utvecklats vid Institutionen för datavetenskap, Linköpings universitet och har använts som stöd i introduktionskurser till institutionens datorsystem sedan hösten 2001.

Om du har konto i STONE kan du gå direkt till startsidan på adressen www.ida.liu.se/stone och logga in.

Teknisk information

STONE består av en Java-servlet som körs på Tomcat. Den är uppkopplad mot en MySQL-databas där användarinformationen lagras. Kursmaterialet är lagrat i XML och presenteras med hjälp av XSLT.

Inblandade personer

Följande personer har varit inblandade i STONE:

  • Peter Dalenius (f. Johansson) - design och implementation av STONE inom ramen för ett examensarbete, utveckling av kursmaterial
  • Björn Tikkanen - implementation av databasgränssnitt i STONE, design och implementation av StoneWeaver (en editor för STONE) inom ramen för ett examensarbete
  • Ola Leifler - utveckling av kursmaterial
  • Ingemar Axelsson - utveckling av kursmaterial

Sidansvarig: Peter Dalenius
Senast uppdaterad: 2005-04-12