Peter Dalenius, univ.adj.

Adress Institutionen för datavetenskap
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING
E-post peter.dalenius­@­liu.­se
Telefon 013 - 28 14 27 (även mobil)
Kontor Rum 228:160 i E-husets bottenvåning

Arbete

Mitt arbete som universitetsadjunkt vid Institutionen för datavetenskap omfattar för närvarande följande uppgifter:

  • I mina undervisningsuppdrag arbetar jag mestadels med kurser i grundläggande programmering. Jag är just nu examinator för bl.a. följande kurser: TDDC66, TDDD64 och TDP007.
  • Som studierektor för avdelningen Artificiell intelligens och integrerade datorsystem (AIICS) har jag det övergripande ansvaret för ett femtontal kurser. Jag är också en av två studierektorer på SaS och institutionens huvudstudierektor gentemot tek.fak.
  • Organisatoriskt tillhör jag gruppen Education and IT (EIT) vars intresseområde bland annat inkluderar hur man kan använda datorer i undervisning och hur man kan undervisa i grundläggande datavetenskap.
  • Som ledamot i Nämnden för skolsamverkan (NSS) intresserar jag mig för övergången mellan gymnsieskolan och högskolan.

Arbetsrelaterad information som finns åtkomlig på min hemsida:

Fritid

På min fritid är jag bland annat engagerad i Linköpings StudentSpex och jag har också ett förflutet i Lihkören samt som ordförande i C-sektionen för vilken jag numera är revisor. Följande privata informationssidor finns under min hemsida:


Sidansvarig: Peter Dalenius
Senast uppdaterad: 2015-04-28