Introduktion till tillämpad LISREL

Since the course is given in Swedish, the information below is also in Swedish.

Professor em Erland Svensson (FOI/HCS) kommer att ge en kurs i tillämpad LISREL. Syftet är att ge en introduktion/repetition av structural equation modelling i LISREL.

Mål

Deltagaren skall efter avslutad kurs ha förståelse för vad structural equation modelling innebär, kunna redogöra för vilka faktorer som styr och avgör när LISREL går att använda, redogöra för hur en analys genomförs, hur resultaten tolkas och hur en analys redovisas i form av en resultatdel till en rapport/vetenskaplig artikel.

Omfattning

Kursen genomförs under 2 dagar, den 24-25 februari vid kurscentrum FOI i Linköping i sal Hugin och Munin. På grund av lokalens utformning finns ett begränsat antal platser (25 st). Kursen börjar 9.30 dag 1 och avslutas ca 15.30 dag 2.

Litteratur

Diamantopoulos, A., & Siguaw, J. A. (2000). Introducing LISREL: A Guide for the Uninitiated. London: Sage Publications Ltd.
Svensson, E., & Nählinder, S. (In press). Dynamic Measures of Effectiveness in Command and Control. In P. Berggren, S. Nählinder & E. Svensson (Eds.), Assessing Command and Control Effectiveness – Dealing with a changing world. Farnham: Ashgate.
Svensson, E., Rencrantz, C., Marklund, J., & Berggren, P. (In press). Empirical Studies of Command and Control Centres at the Swedish Air Force. In P. Berggren, S. Nählinder & E. Svensson (Eds.), Assessing Command and Control Effectiveness – Dealing with a changing world. Farnham: Ashgate.

Kopior på artiklarna kommer att finnas tillgänliga för kursdeltagarna. Prof. Svensson kommer också att dela ut ytterligare material under kursens gång.

Material

Deltagare står själv för bärbar dator med LISREL-programvara installerad. (studentversion http://www.ssicentral.com/lisrel/student.html ). Övrigt material tillhandahålls av kursledningen.

Förkunskaper

Det är en fördel om kursdeltagarna har en förståelse för variansbegreppet, regression och faktoranalys.

Högskolepoäng

Kursledningen rekommenderar att kursen ger 4 HKP.

Schema

24 februari Start: 09.30
Introduktion 45 min  
Bakgrund faktoranalys och LISREL 45 min  
Lunch    
Genomgång av LISREL steg-för-steg 60 min  
Laboration
Räknestuga
45 min  
Fördjupning LISREL 45 min  

Sammanfattning och repetItion
Frågor

45 min  
25 februari Start: 09.00

Jämförelser med AMOS
Presentation av PRELIS

45 min  
Tolka utskrifter/analyser 60 min  
Laboration
Räknestuga
30 min  
Lunch    
Skriva resultatredovisning 45 min  
Sammanfattning & repetition dag 2
Frågor
Utvärdering av kursen
45 min  

 

Anmälan och frågor

Anmälan senast 21/2 till Peter Berggren (peter.berggren@foi.se).