Göm menyn

Johan Falkenjack

(fd Sjöholm)

Doktorand i datavetenskap med inriktning mot datorlingvistik
Laboratoriet för Kognition, Interaktion and Språkteknologi (CILTLAB),
Avdelningen för Interaktiva och kognitiva system
Institutionen för datavetenskap,
Linköpings Universitet.
Johan

Sidansvarig: Johan Falkenjack
Senast uppdaterad: 2015-05-05