Tentainloggning och tentautloggning

In english

Innan du loggar in måste du ange att du vill logga in på "Exam System". Välj det från "Session"-menyn nere till vänster.

Du kan få frågan om du vill logga in på "Exam system" även i fortsättningen. Välj "Just for this session" så gäller valet bara för den här gången.

OBS! Om du kommer in på tentasystemet när du vill logga in normalt: Välj "MATE" från sessionsmenyn innan inloggning och sedan "Make Default".

När du gjort alla val ska du logga in med dina vanliga inloggningsuppgifter (LiU-ID och ditt privata lösenord).

När du loggat in på datorn kommer du vidare till inloggning på själva tentan. Kommer du in på ditt vanliga konto måste du logga ut och böja om.

Börja tentainloggningen med att välja språk.

I andra steget måste du ange ditt personnummer. Notera att du kan behöva trycka på Num-Lock för att aktivera numeriska tangentbordet.

OBS! Tänk på att ange årtalet med 4 siffror!

Nu är du nästan klar. Se till att ha ditt LiU-ID redo medan tentavakterna delar ut det engångslösenord som behövs.

När du kommit in möts du av en grön bakgrund. Starta direkt de program du behöver via "Exam menu" nere till vänster. En del program måste startas från menyn för att fungera korrekt på tenta.

Om tentan använder kommunikationsklienten kommer den dyka upp automatiskt. Kontakta personal om den inte gör det. Om du råkar stänga den kan du starta den igen från "Exam menu". Denna är dokumenterad separat.

OBS! Om du har tekniska problem eller frågor kan du alltid räcka upp handen för att få hjälp. Frågor som inte rör tentans innehåll kan ofta besvaras direkt av vakt eller assistent i sal.

Om du har dubbla skärmar kan du vilja justera hur de är inställda. Du hittar skärminställningarna via kontrollpanelen i menyn.

När du tentat klart sparar du alla dina filer och väljer sedan "Logga ut" från "Exam menu". Godkänn utloggningen från fönstersystemet så kommer då vidare till tentautloggningen.

Efter en stund kommer du till utloggningsmenyn. Här väljer du "Avsluta tentan!". Du måste bekräfta valet. Om datorn verkar fastnat på säger du till vakten när du går så åtgärdar vi problemet när tentan är slut.

De andra alternativen använder vi bara om det är något fel på dator eller inställningar. Du får då information om det.

När du valt "Ja" så kommer du tillbaka till den vanliga inloggningsskärmen. Du kan nu lämna datorn.