Användare: var häckar tranan?

Agent: Tranas geografiska häckningsområde:Den europeiska tranan häckar i norra Europa och Asien ända bort till Östsibirien. Förutom i Skandinavien häckar tranan lokalt i Tyskland , Polen , i stora delar av Sovjetunionen och i Turkiet. Annars är tranan en skygg ödemarksfågel , som häckar från norra Skåne till trädgränsen i nordligaste Lappland. I Danmark har några få par under senare är börjat häcka på Jylland

Användare: Vilken färg har en skata?

Agent: Information om färger saknas i systemet. Du kan få information om skatas eklipsdräkt, flykt, föda, ungfågeln, latinskt namn, praktdräkt, högsta ålder, utseende, fortplantning, häckningsplats, flyttvanor, läte och utbredning. Vad vill du ha information om?

Användare: eklipsdräkt

Agent: Okänt fel uppstod vid kontakt med databas. Försök igen!

Användare: utseende

Agent: En trana är omkring 120 cm lång från näbben till stjärtspetsen.
En tranas vingbredd är omkring 220 cm.

Användare: Hur ser en skata ut?

Agent: En skata är omkring 46 cm lång från näbben till stjärtspetsen.

Användare: vad heter den på latin?

Agent: Skata heter pica pica på latin.

Användare: ägg

Agent: En skata lägger ca 5-9 ägg.

Användare: Vilken är störst av knölsvan och sångsvan?

Agent: Misslyckades tolka meningen. Försök igen!

Användare: Vilka svanar finns?

Agent: Följande arter tillhör familjen svanar: sångsvan, mindre sångsvan och knölsvan.

Användare: vilken är störst?

Agent: Sångsvan har störst vingbredd.
Knölsvan och sångsvan är längst.

Användare: Vilken svala är störst?

Agent: Information om vingbredd saknas för svalor.
Ladusvala är längst.

Användare: Hur snabb är en svala?

Agent: Information om snabbhet saknas i systemet. Du kan få information om svalors eklipsdräkt, flykt, föda, ungfågeln, latinskt namn och praktdräkt. Vad vill du ha information om?

Användare: Är en knölsvan större än en sångsvan?

Agent: Misslyckades tolka meningen. Försök igen!

Användare: Vilka fåglar häckar i afrika?

Agent: Ängshök, tornfalk, lärkfalk, svartbent strandpipare, sandtärna, skogsduva och biätare.

Användare: Vilken är störst?

Agent: Ängshök har störst vingbredd.
Ängshök är längst.

Användare: vilken lägger flest ägg?

Agent: Ängshök har störst antal lagda ägg.

Användare: vilken hök lägger flest ägg?

Agent: Sparvhök har störst antal lagda ägg.

Användare: vilka höka häckar i afrika?

Agent: Sparvhöks geografiska häckningsområde:Sparvhöken häckar i större delen av övriga Europa. Den förefaller att vara talrikare i södra och mellersta Sverige , där den gärna häckar i närheten av bebyggelse.

Användare: Vilken färg har en kråka?

Agent: Information om färger saknas i systemet. Du kan få information om kråkas eklipsdräkt, flykt, föda, ungfågeln, latinskt namn, praktdräkt, högsta ålder, utseende, fortplantning, häckningsplats, flyttvanor, läte och utbredning. Vad vill du ha information om?

Användare: Hur ser en kråka ut?

Agent: En kråka är omkring 47 cm lång från näbben till stjärtspetsen.

Användare: vilken fågel är 47 cm lång?

Agent: Misslyckades tolka meningen. Försök igen!

Användare: Hur många ägg lägger en kråka?

Agent: En kråka lägger ca 4-5 ägg.

Användare: Hur många mesar finns i sverige?

Agent: Inga mesar hittades som har sverige som antal i Sverige.

Användare: Vilka mesar finns i Sverige?

Agent: Fel uppstod när systemet försökte skapa en fråga till databasen. Försök igen!

Användare: Vilka mesar finns?

Agent: Följande arter tillhör familjen mesar: tofsmes, talltita, talgoxe, svartmes, lappmes, entita och blåmes.

Användare: mesar ägg

Agent: Välj en av följande mesar: tofsmes, talltita, talgoxe, svartmes, lappmes, entita och blåmes.

Användare: blåmes

Agent: Information om antal lagda ägg saknas för blåmes.

Användare: mesar häckar

Agent: Misslyckades tolka meningen. Försök igen!

Användare: Blåmes häckar

Agent: Misslyckades tolka meningen. Försök igen!

Användare: Blåmes häckar var

Agent: Misslyckades tolka meningen. Försök igen!

Användare: Blåmes häckning var

Agent: Misslyckades tolka meningen. Försök igen!

Användare: Var häckar blåmes

Agent: Information om geografiska häckningsområde saknas för blåmes.

Användare: blåmes häckning

Agent: Misslyckades tolka meningen. Försök igen!