Användare: Hur högt flyger kråkan?

Agent: Kråkas flykt:I flykten skiljer sig de båda arterna bl a på stjärtens form.

Användare: Hur högt flyger ladusvalan?

Agent: Ladusvalas flykt:Ladusvalan har i flykten ett kort vitt eller vitt-vitt.

Användare: hur låter ladusvalan?

Agent: Ladusvalas fågelsång:Ladusvalan har i flykten ett kort vitt eller vitt-vitt

Användare: hur ser kråkans fjäderdräkt ut?

Agent: Information om sommardräkt saknas för kråka.
Information om vinterdräkt saknas för kråka.

Användare: Hur ser taltrastens fjäderdräkt ut?

Agent: Information om sommardräkt saknas för taltrast.
Information om vinterdräkt saknas för taltrast.

Användare: hur ser knölsvanens fjäderdräkt ut?

Agent: Information om sommardräkt saknas för knölsvan.
Information om vinterdräkt saknas för knölsvan.

Användare: hur ser hackspettens fjäderdräkt ut?

Agent: Välj en av följande hackspettar: vitryggig hackspett, tretåig hackspett, större hackspett, spillkråka, mindre hackspett, mellanspett, göktyta, gröngöling och gråspett.

Användare: gröngöling

Agent: Information om sommardräkt saknas för gröngöling.
Information om vinterdräkt saknas för gröngöling.

Användare: större hackspett

Agent: Välj en av följande hackspettar: vitryggig hackspett, tretåig hackspett, större hackspett, spillkråka, mindre hackspett, mellanspett, göktyta, gröngöling och gråspett.

Användare: vitryggig hackspett

Agent: Information om sommardräkt saknas för vitryggig hackspett.
Information om vinterdräkt saknas för vitryggig hackspett.

Användare: tretåig hackspett

Agent: Information om sommardräkt saknas för tretåig hackspett.
Information om vinterdräkt saknas för tretåig hackspett.

Användare: spillkråka

Agent: Information om sommardräkt saknas för spillkråka.
Information om vinterdräkt saknas för spillkråka.

Användare: göktyta

Agent: Information om sommardräkt saknas för göktyta.
Information om vinterdräkt saknas för göktyta.

Användare: vilka hackspettar finns i Sverige?

Agent: Fel uppstod när systemet försökte skapa en fråga till databasen. Försök igen!