Användare: vad äter skator

Agent: Skata: Allätare som sommartid mest förtär insekter, daggmask, sniglar, smågnagare m m. Under vår och försommar plundras även fågelbon på ägg och ungar. Under andra tider lever skatorna mest på människans avfall. Det förefaller finnas fler skator i områden med många hundar, eftersom skatorna vintertid förtär kvarliggande hundspillning.

Användare: hur stora är dom

Agent: En skata är omkring 46 cm lång från näbben till stjärtspetsen.

Användare: är kråkor större

Agent: Fågeltyp och angivna egenskaper saknas. Försök igen!

Användare: hur stor är en kråka

Agent: En kråka är omkring 47 cm lång från näbben till stjärtspetsen.

Användare: vilken örn är störst

Agent: Havsörn har störst vingbredd.
Havsörn är längst.

Användare: vingbredd havsörn

Agent: Havsörn har störst vingbredd.
Havsörn är längst.

Användare: vilka örnar finns

Agent: Följande arter tillhör familjen örnar: större skrikörn, mindre skrikörn, kungsörn och havsörn.

Användare: vilken är minst

Agent: Mindre skrikörn har minst vingbredd.
Mindre skrikörn är kortast.

Användare: vilken fågel är minst

Agent: Sparvuggla har minst vingbredd.
Kungsfågelsångare, kungsfågel och brandkronad kungsfågel är kortast.

Användare: hur stor är en svala

Agent: Välj en av följande svalor: ladusvala, hussvala och backsvala.

Användare: ladusvala

Agent: En ladusvala är omkring 20 cm lång från näbben till stjärtspetsen.

Användare: hur stor är en mås

Agent: Välj en av följande måsar: tärnmås, tretåig mås, svarthuvad mås, skrattmås, fiskmås och dvärgmås.

Användare: den första

Agent: Misslyckades tolka meningen. Försök igen!

Användare: tärnmås

Agent: En tärnmås är omkring 32 cm lång från näbben till stjärtspetsen.

Användare: vilken är vanligast av dem

Agent: Misslyckades tolka meningen. Försök igen!

Användare: vilken är vanligast

Agent: Misslyckades tolka meningen. Försök igen!