Användare: blåmesen, är det en rovfågel?

Agent: Misslyckades tolka meningen. Försök igen!

Användare: är blåmesen en rovfågel?

Agent: Fågeltyp och angivna egenskaper saknas. Försök igen!

Användare: är blåmesen en rovfågel?

Agent: Fågeltyp och angivna egenskaper saknas. Försök igen!

Användare: blåmes ägg

Agent: Information om antal lagda ägg saknas för blåmes.

Användare: vart häckar skatan?

Agent: Information om geografiska häckningsområde saknas för skata.

Användare: vart häckar hägern?

Agent: Hägers geografiska häckningsområde:Lokalt även längre norrut och har häckat i Jämtland.

Användare: vart häckar inte hägern?

Agent: Misslyckades tolka meningen. Försök igen!