Användare: Hur ser en duvhok ut

Agent: Misslyckades tolka meningen. Försök igen!

Användare: Hur ser en duvhök ut?

Agent: En duvhöks vingbredd är omkring 115 cm.
En duvhök är omkring 62 cm lång från näbben till stjärtspetsen.

Användare: Jag vill se en siluett av den.

Agent: Misslyckades tolka meningen. Försök igen!

Användare: Finns det några rovfågelssiluetter?

Agent: Information om utbredning saknas för duvhök.