Användare: vad äter skata

Agent: Skata: Allätare som sommartid mest förtär insekter, daggmask, sniglar, smågnagare m m. Under vår och försommar plundras även fågelbon på ägg och ungar. Under andra tider lever skatorna mest på människans avfall. Det förefaller finnas fler skator i områden med många hundar, eftersom skatorna vintertid förtär kvarliggande hundspillning.

Användare: kråka

Agent: Kråka: Allätare. Ungarna föds mest upp med insekter, blötdjur, avfall, fågelägg, gnagare m m. Under andra årstider förtärs spannmål, bär, köttavfall o dyl. Ofta besöks soptippar under vintern.

Användare: storlom

Agent: Storlom: Lever huvudsakligen av fisk, i sötvatten bl a abborre, mört och öring, i havet av torsk, strömming, plattfisk m m. Dyker skickligt ner till åtminstone 20 m djup. Kan vara under ytan i upp till 2 min och tillryggalägga 200-300 m i en dykning.

Användare: hur länge lever en skata

Agent: Misslyckades tolka meningen. Försök igen!

Användare: vilken kråkfågel är störst

Agent: Information om vingbredd saknas för kråkfåglar.
Korp är längst.

Användare: vilken level längst

Agent: Misslyckades tolka meningen. Försök igen!

Användare: vilken lever längst

Agent: Misslyckades tolka meningen. Försök igen!

Användare: livslängd

Agent: Misslyckades tolka meningen. Försök igen!

Användare: ålder

Agent: Välj en av följande kråkfåglar: skata, råka, nötskrika, nötkråka, lavskrika, kråka, korp och kaja.

Användare: råka

Agent: Välj en av följande råka: .