Användare: Hur ser en fågel ut?

Agent: Välj en fågelart.

Användare: Hur stor er en liten fågel?

Agent: Misslyckades tolka meningen. Försök igen!