Användare: Vad är en taltrast?

Agent: Taltrast tillhör trastar.

Användare: Vad är trastar för fåglar?

Agent: Misslyckades tolka meningen. Försök igen!

Användare: Vad är en trast?

Agent: Fågeltyp och angivna egenskaper saknas. Försök igen!

Användare: Vilka fåglar ingår bland trastarna?

Agent: Misslyckades tolka meningen. Försök igen!

Användare: Nä, nu vill inte jag prata med dig längre.

Agent: Misslyckades tolka meningen. Försök igen!