Användare: hur gammal kan en koltrast bli?

Agent: Koltrasts högsta ålder:Högsta ålder: 16 år och 3 månader

Användare: vilken färg har en koltrast

Agent: Information om färger saknas i systemet. Du kan få information om koltrasts eklipsdräkt, flykt, föda, ungfågeln, latinskt namn, praktdräkt, högsta ålder, utseende, fortplantning, häckningsplats, flyttvanor, läte och utbredning. Vad vill du ha information om?

Användare: vad äter koltrast

Agent: Koltrast: Under sommarhalvåret lever den framför allt av daggmask, insekter och larver som den plockar på marken. Under hösten äter den även svamp samt bär och frukt. Söker sig under sensommaren ofta till fruktträdgårdar där den kan uppfattas som ett problem.

Användare: hur ser en talgoxe ut?

Agent: En talgoxe är omkring 15 cm lång från näbben till stjärtspetsen.