Användare: vad ?ter duvh?k

Agent: Duvh?k: Duvh?kens jakt sker oftast genom att den ?verraskar bytet. Duvh?kens f?da ?r allsidig, men den f?ngar mest f?glar. F?dan varierar efter vilket byte som finns tillg?ngligt. P? m?nga h?ll f?ngas mest kr?kf?glar, m?sar, h?nsf?glar och duvor. Den tar dessutom d?ggdjur, s?rskilt ekorre och hare, vilka kan dominera bytesvalet under vintern. Under h?st och vinter dras duvh?karna, s?rskilt de unga, till stora gods d?r fasaner utg?r ett l?ttf?ngat byte. Duvh?ken ?r ocks? k?nd f?r att ta tamh?ns.

Användare: omstart

Agent: Ok, ny dialog f?rberedd. Skriv in en ny fr?ga.