Användare: Gulsparv Bergand

Agent: Du kan f? information om gulsparvs eklipsdr?kt, flykt, f?da, ungf?geln, latinskt namn, praktdr?kt, h?gsta ?lder, utseende, fortplantning, h?ckningsplats, flyttvanor, l?te och utbredning. Vad vill du ha information om?

Användare: ger useende gulsparv

Agent: Misslyckades tolka meningen. F?rs?k igen!