Användare: hur ser en kolmört ut?

Agent: Misslyckades tolka meningen. Försök igen!

Användare: hur ser en häger ut?

Agent: En häger är omkring 95 cm lång från näbben till stjärtspetsen.
En hägers vingbredd är omkring 140 cm.

Användare: en trana då?

Agent: Misslyckades tolka meningen. Försök igen!

Användare: hur ser en trana ut?

Agent: En trana är omkring 120 cm lång från näbben till stjärtspetsen.
En tranas vingbredd är omkring 220 cm.

Användare: varför dansar tranor?

Agent: Misslyckades tolka meningen. Försök igen!

Användare: varför trandans?

Agent: Misslyckades tolka meningen. Försök igen!

Användare: trandans?

Agent: Misslyckades tolka meningen. Försök igen!

Användare: koltrast?

Agent: En koltrast är omkring 25 cm lång från näbben till stjärtspetsen.

Användare: åler?

Agent: Misslyckades tolka meningen. Försök igen!

Användare: hur gammal blir en taltrast?

Agent: Taltrasts högsta ålder:Högsta ålder: 13 år och 10 månader

Användare: Mellanspett

Agent: Information om högsta ålder saknas för mellanspett.