Användare: Hur ser en svan ut?

Agent: Välj en av följande svanar: sångsvan, mindre sångsvan och knölsvan.

Användare: knölsvan

Agent: En knölsvans vingbredd är omkring 208 cm.
En knölsvan är omkring 160 cm lång från näbben till stjärtspetsen.

Användare: fjäderdräkt

Agent: Information om vinterdräkt saknas för knölsvan.
Information om sommardräkt saknas för knölsvan.

Användare: var häckar skatan?

Agent: Information om geografiska häckningsområde saknas för skata.

Användare: hur många ägg lägger en taltrast?

Agent: En taltrast lägger ca 4-5 ägg.