Användare: vilka fåglar är sparvfinkar

Agent: Fel uppstod när systemet försökte skapa en fråga till databasen. Försök igen!

Användare: vilka sparvfinkar finns det

Agent: Följande arter tillhör familjen sparvfinkar: pilfink och gråsparv.

Användare: ge information om gråsparven

Agent: Misslyckades tolka meningen. Försök igen!

Användare: gråsparv

Agent: Fel uppstod när systemet försökte skapa en fråga till databasen. Försök igen!

Användare: gråsparv

Agent: Fel uppstod när systemet försökte skapa en fråga till databasen. Försök igen!

Användare: omstart

Agent: Ok, ny dialog förberedd. Skriv in en ny fråga.

Användare: gråsparv

Agent: Du kan få information om gråsparvs eklipsdräkt, flykt, föda, ungfågeln, latinskt namn, praktdräkt, högsta ålder, utseende, fortplantning, häckningsplats, flyttvanor, läte och utbredning. Vad vill du ha information om?

Användare: utssende

Agent: Misslyckades tolka meningen. Försök igen!

Användare: utseende

Agent: Välj en fågelart.

Användare: gråsparv

Agent: En gråsparv är omkring 16 cm lång från näbben till stjärtspetsen.

Användare: bor den i östergötland

Agent: Gråsparvs bo:Boet byggs av båda könen.
Gråsparvs bo-bygge:Boet byggs av båda könen. Någon gång kan gråsparven bygga ett friliggande bo i en taggig buske.

Användare: häckar den i östergötland

Agent: Du kan få information om bo och fågelungar. Vad vill du ha information om?

Användare: geografisk plats

Agent: Gråsparvs ungfågeln:Ungfåglarna liknar honan men har ljusgul mungipa.

Användare: vart häckar den

Agent: Information om geografiska häckningsområde saknas för gråsparv.

Användare: hur länge lever den

Agent: Misslyckades tolka meningen. Försök igen!

Användare: omstart

Agent: Ok, ny dialog förberedd. Skriv in en ny fråga.

Användare: vilka ugglor finns det

Agent: Följande arter tillhör familjen ugglor: sparvuggla, slaguggla, pärluggla, minervauggla, lappuggla, kattuggla, jorduggla, hökuggla, hornuggla, fjälluggla och berguv.

Användare: berguv

Agent: Fel uppstod när systemet försökte skapa en fråga till databasen. Försök igen!

Användare: utseende berguv

Agent: Fel uppstod när systemet försökte skapa en fråga till databasen. Försök igen!

Användare: hur ser berguven ut

Agent: En berguvs vingbredd är omkring 188 cm.
En berguv är omkring 75 cm lång från näbben till stjärtspetsen.

Användare: finns den i östergötland

Agent: Fel uppstod när systemet försökte skapa en fråga till databasen. Försök igen!

Användare: vart häckar den

Agent: Information om geografiska häckningsområde saknas för berguv.

Användare: hur länge lever den

Agent: Misslyckades tolka meningen. Försök igen!

Användare: ålder

Agent: Välj en av följande berguv: .

Användare: hur gammal blir beguven

Agent: Misslyckades tolka meningen. Försök igen!

Användare: vilken är den högsta åldern för berguv

Agent: Misslyckades tolka meningen. Försök igen!