Användare: vilken fågel är minst

Agent: Sparvuggla har minst vingbredd.
Kungsfågelsångare, kungsfågel och brandkronad kungsfågel är kortast.