Användare: vilken fågäl är störst

Agent: Sångsvan har störst vingbredd.
Knölsvan och sångsvan är längst.

Användare: hur många ägg lägger de?

Agent: En sångsvan lägger ca 4-7 ägg.
En knölsvan lägger ca 3-10 ägg.

Användare: finns det någon uggla som lägger fler ägg

Agent: Misslyckades tolka meningen. Försök igen!

Användare: finns det någon fågel som lägger fler ägg

Agent: Misslyckades tolka meningen. Försök igen!

Användare: hur ser de ut

Agent: En sångsvans vingbredd är omkring 243 cm.
En knölsvans vingbredd är omkring 208 cm.
En sångsvan är omkring 160 cm lång från näbben till stjärtspetsen.
En knölsvan är omkring 160 cm lång från näbben till stjärtspetsen.

Användare: var häckar gråsparv

Agent: Information om geografiska häckningsområde saknas för gråsparv.

Användare: blåmes

Agent: Information om geografiska häckningsområde saknas för blåmes.

Användare: Fjällripa

Agent: Information om geografiska häckningsområde saknas för fjällripa.

Användare: var finns de

Agent: Information om utbredning saknas för fjällripa.

Användare: var finns det duvhök

Agent: Välj en fågelart.

Användare: duvhök

Agent: Information om utbredning saknas för duvhök.

Användare: finns det ugglor i östergörland

Agent: Välj en fågelart.

Användare: finns det ugglor i östergörland

Agent: Välj en fågelart.

Användare: finns det ugglor i östergötland

Agent: Välj en fågelart.

Användare: finns det svaranr i skåne

Agent: Välj en fågelart.

Användare: svan

Agent: Välj en av följande svanar: sångsvan, mindre sångsvan och knölsvan.

Användare: var finns svanar

Agent: Välj en av följande svanar: sångsvan, mindre sångsvan och knölsvan.

Användare: sångsvan

Agent: Information om utbredning saknas för sångsvan.

Användare: vad äter den

Agent: Sångsvan: Äter nästan uteslutande växtdelar, som antingen tas på grunt vatten eller betas på land.

Användare: örn

Agent: Välj en av följande örnar: större skrikörn, mindre skrikörn, kungsörn och havsörn.

Användare: kungsörn

Agent: Kungsörn: Kungsörnen jagar medelstora däggdjur och fåglar genom att flyga lågt över terrängen och gripa bytet med fötterna, antingen på marken eller i uppfloget. Viktiga bytesdjur är hare och skogshöns. Lokalt fångas igelkott och kanin. Ofta, särskilt vintertid, förtärs as av stora däggdjur (även svaga och dödfödda däggdjursungar).

Användare: vilka andra fåglar äter igelkott

Agent: Misslyckades tolka meningen. Försök igen!

Användare: vilka fåglar äter igelkott

Agent: Misslyckades tolka meningen. Försök igen!

Användare: vilka fåglar äter kanin

Agent: Brun kärrhök, ormvråk, kungsörn och fjälluggla.

Användare: vilka andra fåglar äter kanin

Agent: Ormvråk: Ormvråken har ett brett födospektrum, men stapelfödan utgörs vanligen av smågnagare. I övrigt ingår fåglar (mest ungar), kräldjur, groddjur, stora insekter och daggmask i ormvråkens föda. Vintertid äter den även as. På Gotland och i Skåne tar ormvråkarna även vildkaniner. Under jakten sitter ormvråken vanligen och spanar från en utkiksplats och slår snabbt ner på sitt byte. Ibland kan man också se ormvråken ryttla. Ormvråken kan också gå omkring på åkrarna och plocka mask.
Fjälluggla: Vanligen utgör fjällämmeln huvudfödan för fjällugglorna under häckningstiden, men vissa år kan också mellansork och andra sorkar vara betydelsefulla. Under andra årstider tar fjällugglan många olika fåglar, kaniner, harar m m.
Kungsörn: Kungsörnen jagar medelstora däggdjur och fåglar genom att flyga lågt över terrängen och gripa bytet med fötterna, antingen på marken eller i uppfloget. Viktiga bytesdjur är hare och skogshöns. Lokalt fångas igelkott och kanin. Ofta, särskilt vintertid, förtärs as av stora däggdjur (även svaga och dödfödda däggdjursungar).
Brun kärrhök: Allsidig. Främst smågnagare och fåglar (mest ungar), men ofta även fisk. Ibland också kaniner och harungar, större insekter, kräldjur och groddjur.

Användare: hur låter sparvhök

Agent: Sparvhöks fågelsång:Hörs vanligen enbart i närheten av boplatsen, där man kan höra serier av rytmiska kjikjikjikji

Användare: vilka fåglar häckar i italien

Agent: Brunand och kråka.

Användare: hur låter kråka

Agent: Kråkas fågelsång:Kråkans kraxande, krah krah, är mycket välkänt, vanligen upprepat flera gånger

Användare: brunand

Agent: Brunands fågelsång:Hanen låter höra ett märkligt vinande ljud påminnande om en studsande gevärskula: pii-oh

Användare: hur många ägg lägger de

Agent: En brunand lägger ca 8-10 ägg.

Användare: vilken är störst

Agent: Kråka är längst.

Användare: hur lång är den

Agent: En kråka är omkring 47 cm lång från näbben till stjärtspetsen.

Användare: var häckar knölsvan

Agent: Knölsvans geografiska häckningsområde:I Danmark , där den för övrigt är nationalfågel , förekommer den över nästan hela landet och ca 4000 par har bedömts häcka (1978 ). I Finland häckar ca 400 par i de sydvästra skärgårdarna.

Användare: vilken fågel är störst

Agent: Sångsvan har störst vingbredd.
Knölsvan och sångsvan är längst.

Användare: hur ser kungsörn ut

Agent: En kungsörn är omkring 88 cm lång från näbben till stjärtspetsen.
En kungsörns vingbredd är omkring 220 cm.

Användare: vad äter den

Agent: Kungsörn: Kungsörnen jagar medelstora däggdjur och fåglar genom att flyga lågt över terrängen och gripa bytet med fötterna, antingen på marken eller i uppfloget. Viktiga bytesdjur är hare och skogshöns. Lokalt fångas igelkott och kanin. Ofta, särskilt vintertid, förtärs as av stora däggdjur (även svaga och dödfödda däggdjursungar).

Användare: vad äter Gråhakedopping

Agent: Gråhakedopping: Lever mest av vatteninsekter, blötdjur, grodlarver och kräftdjur. Under vintern övergår den till att även fånga fisk, som då kan utgöra mer än 50 av födan.

Användare: Näktergal

Agent: Näktergal: Insekter, maskar och sniglar som uteslutande plockas från marken. Under hösten kan den även äta en del bär.

Användare: Grönsiska

Agent: Grönsiska: Grönsiskan förtär övervägande vegetabilisk föda. Lever särskilt på frön av gran och tall, björk och älgört. Sommartid förtär den även en hel del insekter. Huvudfödan under vinterhalvåret är dock frön av klibbal och gråal. Kommer vid vissa tillfällen fram till fågelbordet, särskilt på eftervintern, då den är förtjust i krossade hasselnötter.

Användare: Turturduva

Agent: Information om föda saknas för turturduva.

Användare: hur ser en Ortolansparv ut

Agent: En ortolansparv är omkring 16 cm lång från näbben till stjärtspetsen.

Användare: vad äter den

Agent: Ortolansparv: Förtär både animalisk och vegetabilisk föda. De vuxna fåglarna är främst fröätare, men ungarna matas med insekter (främst larver).

Användare: vilka andra fåglar äter larver

Agent: Ortolansparv: Förtär både animalisk och vegetabilisk föda. De vuxna fåglarna är främst fröätare, men ungarna matas med insekter (främst larver).

Användare: vilka fåglar äter kaniner

Agent: Misslyckades tolka meningen. Försök igen!

Användare: vilka fåglar äter kanin

Agent: Brun kärrhök, ormvråk, kungsörn och fjälluggla.

Användare: hur många ägg lägger en kärrhök

Agent: Välj en av följande kärrhökar: ängshök, stäpphök, brun kärrhök och blå kärrhök.

Användare: ormvråk

Agent: En ormvråk lägger ca 2-4 ägg.

Användare: vilka fåglar äter kanin

Agent: Brun kärrhök, ormvråk, kungsörn och fjälluggla.

Användare: var häckar kärrhök

Agent: Välj en av följande kärrhökar: ängshök, stäpphök, brun kärrhök och blå kärrhök.

Användare: blå kärrhök

Agent: Blå kärrhöks geografiska häckningsområde:Arten häckar i flera västeuropeiska länder samt i norra Östeuropa. Den häckar även i norra Nordamerika samt i Sydamerika. I södra Norrland häckar den bara under vissa år.

Användare: hur stor är den

Agent: En blå kärrhök är omkring 52 cm lång från näbben till stjärtspetsen.
En blå kärrhöks vingbredd är omkring 120 cm.