Användare: vad äter gråsparv

Agent: Gråsparv: Vintertid lever gråsparvarna mest av frön (både spannmål och ogräs), bröd och annat avfall från människan. Under sommaren är gråsparven en framgångsrik insektsjägare. Fångar ibland också insekter i flykten.

Användare: vilka andra fåglar äter insekter

Agent: Gråsparv: Vintertid lever gråsparvarna mest av frön (både spannmål och ogräs), bröd och annat avfall från människan. Under sommaren är gråsparven en framgångsrik insektsjägare. Fångar ibland också insekter i flykten.

Användare: vilka andra fåglar äter ogräs

Agent: Gråsparv: Vintertid lever gråsparvarna mest av frön (både spannmål och ogräs), bröd och annat avfall från människan. Under sommaren är gråsparven en framgångsrik insektsjägare. Fångar ibland också insekter i flykten.

Användare: vilka fåglar äter ogräs

Agent: Rapphöna, gråsparv, pilfink, grönfink, hämpling, vinterhämpling och gråsiska.

Användare: hur ser en gråsiska ut

Agent: En gråsiska är omkring 13 cm lång från näbben till stjärtspetsen.

Användare: bild

Agent: Misslyckades tolka meningen. Försök igen!

Användare: finns det

Agent: Fel uppstod när systemet försökte skapa en fråga till databasen. Försök igen!

Användare: Lärkfalk föda

Agent: Lärkfalk: Mest fåglar (upp till starstorlek) och insekter som fångas i luften. Normalt matas ungarna bara med fåglar, mest sånglärka och ärlor, men även snabbflygande arter som tornseglare. hussvala och ladusvala ingår i födan. Trollsländor är viktigast bland insekterna. De fångas och förtärs i luften. Lärkfalken kan också fånga fladdermöss i skymningen.

Användare: vilka fåglar äter trollsländor

Agent: Misslyckades tolka meningen. Försök igen!