Användare: Hur stor är en pilfink?

Agent: En pilfink är omkring 15 cm lång från näbben till stjärtspetsen.

Användare: Hur stor är en pilfink?

Agent: En pilfink är omkring 15 cm lång från näbben till stjärtspetsen.

Användare: Vad äter den?

Agent: Pilfink: Näringsvalet avviker en hel del från gråsparvens. Lever under större delen av året mest av ogräsfrön, tar också fler insekter och spindlar än gråsparven.

Användare: Hur stor kan en kollibri bli?

Agent: Misslyckades tolka meningen. Försök igen!

Användare: Hur låter en lomm?

Agent: Misslyckades tolka meningen. Försök igen!

Användare: Hur stor är en storlomm

Agent: Misslyckades tolka meningen. Försök igen!

Användare: Vet du vad en lomm är?

Agent: Misslyckades tolka meningen. Försök igen!

Användare: Hur stor är en Stor Lomm

Agent: Misslyckades tolka meningen. Försök igen!

Användare: Hur stor är en lomm

Agent: Misslyckades tolka meningen. Försök igen!

Användare: Hur stor är en storlom

Agent: En storloms vingbredd är omkring 110 cm.
En storlom är omkring 73 cm lång från näbben till stjärtspetsen.

Användare: hur mycket större är en storlom än en smålom?

Agent: Misslyckades tolka meningen. Försök igen!

Användare: Hur stor är en smålom?

Agent: En smålom är omkring 69 cm lång från näbben till stjärtspetsen.
En småloms vingbredd är omkring 116 cm.

Användare: Hur låter den?

Agent: Småloms fågelsång:Har en rik repertoar av kacklande gåslika läten, som framförs i skilda tempon

Användare: Och hur låter storlommen?

Agent: Misslyckades tolka meningen. Försök igen!

Användare: Hur låter en storlom?

Agent: Storloms fågelsång:Storlommens välkända stämningsfyllda spelläte är ett flöjtande kok-klåii, ofta upprepat två-tre gånger i snabb följd och ofta med snarkande läten som inledning

Användare: Vilken fågel låter "men gå då än då"?

Agent: Misslyckades tolka meningen. Försök igen!

Användare: Hur låter en skogsduva?

Agent: Skogsduvas fågelsång:Skogsduvans spelläte påminner lite om tamduvans, är ett tvåstavigt djupt, ho-o eller ho-e som pumpas fram i serier

Användare: Hur stor är den?

Agent: En skogsduva är omkring 33 cm lång från näbben till stjärtspetsen.

Användare: Hur ser den ut?

Agent: En skogsduva är omkring 33 cm lång från näbben till stjärtspetsen.

Användare: Hur många ägg lägger den?

Agent: En skogsduva lägger ca 2 ägg.

Användare: Hur många ägg lägger en gök?

Agent: Information om antal lagda ägg saknas för gök.

Användare: Hur många ägg lägger en smålom?

Agent: En smålom lägger ca 1-2 ägg.

Användare: Och en storlom?

Agent: En storlom lägger ca 1-2 ägg.

Användare: Vilken fågel lägger flest ägg?

Agent: Skedand och kungsfågel har störst antal lagda ägg.

Användare: Hur många är det?

Agent: Fågeltyp och angivna egenskaper saknas. Försök igen!

Användare: Hur många ägg lägger skedanden?

Agent: En skedand lägger ca 9-11 ägg.

Användare: Och en kungsfågel?

Agent: Välj en av följande kungsfåglar: kungsfågel och brandkronad kungsfågel.

Användare: Den först

Agent: Misslyckades tolka meningen. Försök igen!

Användare: Kungsfågel

Agent: Välj en av följande kungsfåglar: kungsfågel och brandkronad kungsfågel.

Användare: brandkronad kungsfågel

Agent: Information om antal lagda ägg saknas för brandkronad kungsfågel.

Användare: Var lever den?

Agent: Information om utbredning saknas för brandkronad kungsfågel.

Användare: Vad äter den?

Agent: Brandkronad kungsfågel: Lever av små insekter och av spindlar.

Användare: Hur låter den?

Agent: Brandkronad kungsfågels fågelsång:Brandkronad kungsfågel har en kraftigare och kortare sång, som saknar kungsfågelns rytm och som stiger mot slutet

Användare: Finns det någon fågel som äter myggor?

Agent: Misslyckades tolka meningen. Försök igen!

Användare: Sjöorre

Agent: Sjöorres fågelsång:Är en ljudlig fågel särskilt under mörker, då man hör ett visslande gyvgyv-gyv

Användare: Vad äter den?

Agent: Sjöorre: Dyker efter föda på ganska grunt vatten (mindre än 4 m). Lever mest av musslor och snäckor, i mindre omfattning också av kräftdjur och maskar.

Användare: Hur många ägg lägger den?

Agent: En sjöorre lägger ca 5-6 ägg.

Användare: Vart lever den?

Agent: Sjöorres utbredning:Sjöorren finns i övrigt lokalt på Island , Irland och i Skottland Från Europa sträcker sig häckningsområdet österut i nordligaste Sovjetunionen fram till Stilla havet med en litet Utbredningsområde i västligaste Alaska.

Användare: Vart lever Brun kärrhök?

Agent: Misslyckades tolka meningen. Försök igen!

Användare: Hur många ägg lägger kärrhöken?

Agent: Välj en av följande kärrhökar: ängshök, stäpphök, brun kärrhök och blå kärrhök.

Användare: stäpphök

Agent: Information om antal lagda ägg saknas för stäpphök.

Användare: Vart lever den?

Agent: Information om utbredning saknas för stäpphök.