Användare: vad äter skatan

Agent: Skata: Allätare som sommartid mest förtär insekter, daggmask, sniglar, smågnagare m m. Under vår och försommar plundras även fågelbon på ägg och ungar. Under andra tider lever skatorna mest på människans avfall. Det förefaller finnas fler skator i områden med många hundar, eftersom skatorna vintertid förtär kvarliggande hundspillning.

Användare: var häckar den

Agent: Information om geografiska häckningsområde saknas för skata.

Användare: vilka fåglar finns

Agent: Fel uppstod när systemet försökte skapa en fråga till databasen. Försök igen!

Användare: vilka fåglar finns

Agent: Fel uppstod när systemet försökte skapa en fråga till databasen. Försök igen!

Användare: vilka fåglar häckar i Afrika

Agent: Ängshök, tornfalk, lärkfalk, svartbent strandpipare, sandtärna, skogsduva och biätare.

Användare: hur ser en tornfalk ut

Agent: En tornfalk är omkring 35 cm lång från näbben till stjärtspetsen.
En tornfalks vingbredd är omkring 80 cm.

Användare: hur många ägg lägger den

Agent: En tornfalk lägger ca 3-6 ägg.