LINKÖPINGS UNIVERSITET
Institutionen för datavetenskap		2007-10-29
Anders Haraldsson

Rättelser till läroboken Haraldsson, Programmering i Lisp, StudentlitteraturRättelser till tryckningar 2003-

Rättelser till tredje tryckningen 1999

Rättelser till andra tryckningen 1996 (grönaktig omslagsbild)

Rättelser till första tryckningen 1993 (blåaktig omslagsbild)