LINKÖPINGS UNIVERSITET
Institutionen för datavetenskap		2000-08-17
Anders Haraldsson

Rättelser till läroboken Haraldsson, Programmering i Lisp, andra tryckningen 1996

 22	+19	det står otydligt (1- 4), bättre att skriva (- 4 1) så stämmer det överens
		med raden under
 24	+16	en parentes för mycket, står (+ (* 3 3)) ( .. skall vara (+ (* 3 3) ( ...
 82	-6	står -> (+ 1 (+ 2)), skall stå -> (+ 1 (+ 1 2))
 89	+16   (1+ (elements-res (first l)) res)))) ) skall ersättas med
        (elements-res (first l) res))) )))
104	+1	skall vara 12 ej 11, skall stå ... '(0) 12 15) ....
109	+1	står weightp, skall vara weight
126	+2	värdet ej utskrivet, skall vara t
141	-2	från nod E kan vi även komma till C, skall stå (e . (c f k j)) (f . .....
141	-9 (figurerna) Det står UT skall var OUT
196	-4	avslutande högerparentes saknas
282	+3 	Andra sambandet utgår. Felet är att om vi bildar ett uttryck så 
		måste argumenten i argumentlistan quote'as.
		Man skulle kunna skriva 
			(apply #'fn args) = 
			= (eval (cons 'fn 
				   (mapcar #'(lambda (arg) (list quote arg))
308   +4 (figuren) Det står att p pekar på en lista som börjar med elementen
        b och c. Skall vara elementen a och b.
353	-4	står (funcall mitt-konto 'ta-ut 300) skall vara 
        (funcall mitt-konto 'ut 300)
354	+1	står (funcall mitt-konto 'räkna-ränta) skall vara 
        (funcall mitt-konto 'ränta)
359	-10	står "avsnitt 14.8" skall vara "avsnitt 20.3".
389   +7   står (* -10 (+ 20 30) 40) skall var (* -20 (+ 20 30) 40) 
391	-7	Om månaden är januari skall inte skottår räknas. Därför bör vi
		ersätta sista raden i funktionen med
		(if (and (skottår? år) (>= månadsnr 2)) 1 0)
399   +10   Det står (endp l) skall vara (endp mx)
414	-13	Raden har fel indentering. Ny lokal funktion gen-new-indices 	
		börjar här.
420   -1   Deriveringsregeln för sin är felaktig. sin'(f(x)) = f'(x)cos(f(x))
        (skapa-produkt (derivera (argument-1 uttr) var) 
                (skapa-cos (argument-1 uttr)))
422   -11 till -8 Index går i exemplet från 1 till 4, skall vara från 0 till 3
448   -8   svaret skall vara (x (b y z) (z)), dvs sista elementet skall omslutas
        ett parentespar
464	14	Indexordet "datatyp" skall även referera till sidan 360

För rättelser tack till bl a Linda Hassling, kognitionsvetenskapliga programmet och 
Erik Forsberg