Göm menyn
IT-Programmet, Tema 1 i termin 4:

TTIT61 Processprogrammering och Operativ System

/Concurrent Programming and Operating Systems/


Vinjett 4

SekundärminneSaxat ur "Nätverk och Kommunikation" December 1997, sid 45. Ur intervju med systemansvarig på Telia Data:
"-Klustret består av fyra stycken Digital Alpha 8400/350. Varje dator har fyra processorer, två gigabyte internminne, och 16 gigabyte speglad disk för operativsystemet. Operativsystemet heter Digital Unix 4.0A, och hette tidigare  OSF/2. Till det har vi två stycken diskarrayer som delas mellan datorerna. Varje array innehåller 72 stycken fyra gigabyte stora diskar. För total redundans har vi en RAID-5-lösning i vardera diskarrayen och dessutom spegling mellan kabinetten."
 
 
 
TTIT61
Temamål
Temaplan
Schema
Examination
Referenslitteratur
Personal
Register for labs

Föreläsningarna
Programexempel
Forum
Labresultat

Schemaläggning
Kritiska sektioner
Processorstöd för operativsystem
Sekundärminne
UNIX, WinNT
Säkerhet

Intro: C/make
Intro: installation
Threads and synchronisation
System calls
Execution of user programs
File system

Lesson 1
Lesson 2
Lesson 3

C/C++ OH
C/C++ tutorial
C pointers tutorial
Pintos documentation
Memory Issues in Pintos
Pintos on-line documentation
The gnu DDD documentation
DDD tutorial
Debugging topics
Programing with threads

Guidelines for writine and changing source code
Pintos source code

Sidansvarig: Sergiu Rafiliu
Senast uppdaterad: 2011-09-12