Göm menyn
IT-Programmet, Tema 1 i termin 4:

TTIT61 Processprogrammering och Operativ System

/Concurrent Programming and Operating Systems/


Examination

Kursen består av två delar, en teoretiskdel och en praktiskdel. Den teoretiska delen (2 poäng) examineras via en tentamen och den praktikskadelen (2 poäng) examineras via laborationsuppgifter.

TEN1: En skriftlig tentamen som täkker alla teoretiska moment i kursen.

LAB1: Laborationsserie där kunskpen om vissa delar fördjupas genom implementering av dessa i ett övningsoperativsystem. Laborationerna betygsätts godkänd eller icke godkänd.

Sista dag att få laborationsdelen godkänd är samma som sista schemalagda laborationstillfälle om inte annat övernskommits med labhandledaren.

BAS1: Basgruppsarbetet skall ha fungerat.

Gammla tentor:

2004-11-20
(TDDB68/72)
(notera karaktären på sista-uppgiften - av typen "förklara principiell funktion". Uppgift 1 ej är relevant för TTIT61.)
2004-03-13 (notera att uppgift 2 frågar om Cofmmans fyra vilkor vilket vi skippat helt vt05 - det kommer i TTIT62)
2003-03-14 (med lösningsförslag på en del uppgifter)
2002-02-13
2000-02-16
TTIT61
Temamål
Temaplan
Schema
Examination
Referenslitteratur
Personal
Register for labs

Föreläsningarna
Programexempel
Forum
Labresultat

Schemaläggning
Kritiska sektioner
Processorstöd för operativsystem
Sekundärminne
UNIX, WinNT
Säkerhet

Intro: C/make
Intro: installation
Threads and synchronisation
System calls
Execution of user programs
File system

Lesson 1
Lesson 2
Lesson 3

C/C++ OH
C/C++ tutorial
C pointers tutorial
Pintos documentation
Memory Issues in Pintos
Pintos on-line documentation
The gnu DDD documentation
DDD tutorial
Debugging topics
Programing with threads

Guidelines for writine and changing source code
Pintos source code

Sidansvarig: Sergiu Rafiliu
Senast uppdaterad: 2005-12-20