Göm menyn
IT-Programmet, Tema 1 i termin 4:

TTIT61 Processprogrammering och Operativ System

/Concurrent Programming and Operating Systems/


TTIT61

Period 1, vt2008


Information om basgrupper m.m. finns under länken termin 4 ovan, och info om IT-programmet samt div. e-mail grupper återfinnes under IT-Programmet.

Se även IDAs centrala kursdatabas samt studiehandboken.

All övrig information om kursen återfinnes förhoppningsvis i menyn på högersidan. Om något inte verkar stämma, tveka inte att kontakta "informationsansvarig" (Sergiu Rafiliu, serra@ida.liu.se, 013-282281).

Anmälan till laborationer

Man kan registrera sig på labbarna här. Under "Övrigt" kan ni bl.a. titta på labresultaten (så småning om!).

Gamla Nachos labbarna finns här:
Nachos assignments
Nachos tutorials

TTIT61
Temamål
Temaplan
Schema
Examination
Referenslitteratur
Personal
Register for labs

Föreläsningarna
Programexempel
Forum
Labresultat

Schemaläggning
Kritiska sektioner
Processorstöd för operativsystem
Sekundärminne
UNIX, WinNT
Säkerhet

Intro: C/make
Intro: installation
Threads and synchronisation
System calls
Execution of user programs
File system

Lesson 1
Lesson 2
Lesson 3

C/C++ OH
C/C++ tutorial
C pointers tutorial
Pintos documentation
Memory Issues in Pintos
Pintos on-line documentation
The gnu DDD documentation
DDD tutorial
Debugging topics
Programing with threads

Guidelines for writine and changing source code
Pintos source code

Sidansvarig: Sergiu Rafiliu
Senast uppdaterad: 2008-03-18