Göm menyn

TDTS09 Datornät och internetprotokoll

Föreläsningar (och seminarier)


For details about time and places, please see timedit.

Lecture Material

Reading: Kurose and Ross: Chapter 1 (slides).

Application layer
Reading: Kurose and Ross: Chapter 2 (slides).

Transport layer
Reading: Kurose and Ross: Chapter 3 (slides).

Network layer
Reading: Kurose and Ross: Chapter 4 (slides).

Link layer
Reading: Kurose and Ross: Chapter 5 (slides).

Wireless and mobile networks
Reading: Kurose and Ross: Chapter 6 (slides).

Multimedia networking
Reading: Kurose and Ross: Chapter 7 (slides).

Security
Reading: Kurose and Ross: Chapter 8. (slides).

Seminarier, Wireshark, och Rapport Skrivning

Wireshark och analys av nät samt om rapportskrivning inom datavetenskap

Jan. 28

Föreläsningsbilderna för rapportskrivning finns i pdf.

Nyckelord: tcpdump, länklager, paket, spårutskrift (trace), hexadecimal, nätadapter, rapportspråk, layout, struktur, akademiskt skrivande, referenshanteringssysten, harvard, oxford, vancouver, parafrasering, plagiering, discplinnämnden

Avsnitt 1, s. 1-15; Lathund för rapporter

Presentation och opposition av rapport (obligatorisk närvaro alla 4 dagar)

Se rapport sidan för seminarie detaljer och tider.

Sidansvarig: Niklas Carlsson
Senast uppdaterad: 2011-02-23