Göm menyn

TDTS09 Datornät och internetprotokoll

Laborationer


Anmälan till labbarna

Laborationerna görs i grupper om två personer. Du måste anmäla dig och din kompis till laborationerna för att få göra dem. Labbtiderna för respektive labbgrupp finns tillgängliga i TimeEdit. Anmäl dig till laborationerna via webreg senast den 21 januari 2011.

Laborationsuppgifter och viktiga datum

Laborationerna är följande (med beräknat antal labbtillfällen inom parentes, av de totalt 13 labbtillfällena i kursen):
Registrering i webreg

 • Senast fredag den 21 januari

Laboration 1: Kurose/Ross "Wireshark Lab: Getting Started" (1 tillfällen)
 • Instructions: In this lab you will need to (i) read through "Wireshark Lab: Getting Started" and (ii) use the appropriate HTTP trace (http-ethereal-trace-1) found here, to answer the first seven questions in the "Wireshark Lab: HTTP" . If you have time, please answer the other questions in the lab as well. Also, feel free to install wireshark on your own computer and make your own traffic captures to analyze.
 • Du skall också svara på dessa rfc frågor
 • Important: To run wireshark on the lab computers you will need to "add" wireshark using the command module initadd net/wireshark. After wireshark is added you can run it using the wireshark command. Also, note that you cannot collect traces on the lab machines, but must instead download, open, and analyze the traces provided by Kurose and Ross. (If you want to collect your own traces, you are encouraged to try this out on your own machine (for which you have administrative rights).
 • Additional HTTP traces: If you want additional HTTP traces that you want to try to investigate (and reverse engineer) what is going on, you can also look at some of the other HTTP traces in the above zip file.
 • Redovisning senast fredag den 4 februari

Laboration 2: Kurose/Ross "Wireshark Lab: HTTP" (1 tillfällen)
 • Instruktioner
 • Du skall också svara på dessa rfc frågor
 • Redovisning senast fredag den 11 februari
 • Note: You will have to answer all questions in the lab and all "rfc questions".
Laboration 3: Kurose/Ross "Wireshark Lab: TCP" (1 tillfällen)
 • Instruktioner
 • Du skall också svara på dessa rfc frågor
 • Redovisning senast fredag den 18 februari
 • Note: You will have to answer all questions in the lab and all "rfc questions".

Laboration 4: Kurose/Ross "Wireshark Lab: IP" (1 tillfällen)
 • Instruktioner
 • Du skall också svara på dessa rfc frågor
 • Redovisning senast fredag den 25 februari
 • Note: You will have to answer all questions in the lab and all "rfc questions".
Laboration 5: Analysis of popular sites (4 tillfällen) Datum ovan anger tidpunkt då laborationen senast ska ha demonstrerats för labbassistenten.

Labbtillfällen och assistenter

GRA och GRB rättas och handleds av kursledare Juha Takkinen.

Labbresultat

Du kan följa dina labbresultat i webreg.

Inlämnings- och kompletteringsrutiner

Laborationerna görs klara kontinuerligt under kursens gång. Om du får svårt att hålla ett inlämningsdatum, prata med din labbassistent så kan ni komma överens om en lösning.

Absolut sista datum för att lämna in labbrapporter är fredagen den 11 mars. För kompletteringar gäller en vecka från rättningsdatum (se nedan).

Varje labbuppgift ska lämnas in i ett labbomslag från IDA. Omslagen finns i kartonger i skrivarrummen. Se till att du har fyllt i alla fält på labbomslaget innan du lämnar in labbrapporten. Skriv även kurskod samt namnen på labbgruppens medlemmar överst på varje inlämnat blad i rapporten. Kom ihåg att signera rapporten och fylla i all text med bläck på omslaget. Detta krävs för att göra examinationen av labbdelen i kursen rättsäker.

Labbassistenten rättar din labbuppgift inom en vecka och kommer med kommentarer via IDAs webregsystem. När du har fått e-post från webregsystemet med kommentarer om din labbrapport så ska du hämta ut rapporten från labbassistenten, antingen på assistentens rum under kontorstiderna eller i labbsalen vid labbtillfället. Labbrapporten utgör ditt bevis för att du är godkänd i kursens labbdel så se till att hämta ut rapporten så fort den är rättad. Labbassistenten kan bara förvara en årskurs labbrapporter och för en begränsad tid.

Om du måste komplettera din lösning så lämnar du in din nya lösning inom en vecka från det att du har fått rapporten tillbaka från labbassistenten. Lämna in svar endast på det som ska kompletteras och bifoga alla gamla svar. OBS! Fyll i datum för komplettering på labbomslaget -- då kan labbaassistenten se att det är en komplettering det handlar om. Du måste återanvända det gamla labbomslaget där assistentens anteckningar finns med.

Du lämnar in en labbrapport genom att ge den till din labbassistent antingen vid labbtillfället eller på labbassistentens rum under kontorstiderna som finns angivna under Kurspersonal på menyn; rapporten måste då överlämnas personligen till labbassistenten. Du kan också lämna in rapporten via IDAs postrum som finns mittemot Café Java. Lägg då labbrapporten i ett brunt internkuvert (dessa brukar finnas i tidningsstället utanför postrummet) och adressera det till din labbassistent och stoppa in genom springan i väggen. Om det saknas bruna internkuvert i tidningsstället utanför postrummet, se till att labbomslaget och era labblösningspapper hålls ihop av t.ex. ihophäftning.

Hur börjar jag?

Laborationerna är baserade på Jeanna Matthews experiment som beskrivs i hennes bok (se Kurslitteratur på menyn). Experimenten finns samlade på en webbsida som kräver lösenord för åtkomst (meddelas separat).

För att starta och använda wireshark finns det flera möjligheter:

 • på schemalagda tillfällen i IDAs pc-pul (endast i de schemalagda salarna): starta en webbläsare och gå direkt till experimenten.
 • på icke-schemalagt tillfälle i su-pul: skriv module initadd net/wireshark i ett skalfönster, logga ut och sedan in igen och starta wireshark med kommandot wireshark& i ett skalfönster. Gå till kursens labbhemsida och ladda ned spårutskrifterna som du sedan läser in i wireshark.
 • hemma: ladda hem wireshark-programmet till din hemmadator från www.wireshark.org, starta din webbläsare och gå till experimenten på kursens labbsida och ladda ner spårutskriftsfilerna.


Regler för examinering av datorlaborationer vid IDA

Datorlaborationer görs i grupp eller individuellt, enligt de instruktioner som ges för en kurs. Examinationen är dock alltid individuell.

Det är inte tillåtet att lämna in lösningar som har kopierats från andra studenter, eller från annat håll, även om modifieringar har gjorts. Om otillåten kopiering eller annan form av fusk misstänks, är läraren skyldig att göra en anmälan till universitetets disciplinnämnd.

Du ska kunna redogöra för detaljer i koden för ett program. Det kan också tänkas att du får förklara varför du har valt en viss lösning. Detta gäller alla i en grupp.

Om du förutser att du inte hinner redovisa i tid, ska du kontakta din lärare. Då kan du få stöd och hjälp och eventuellt kan tidpunkten för redovisningen senareläggas. Det är alltid bättre att diskutera problem än att, t.ex., fuska.

Om du inte följer universitetets och en kurs' examinationsregler, utan försöker fuska, t.ex. plagiera eller använda otillåtna hjälpmedel, kan detta resultera i en anmälan till universitetets disciplinnämnd. Konsekvenserna av ett beslut om fusk kan bli varning eller avstängning från studierna.

Policy för redovisning av datorlaborationer vid IDA

För alla IDA-kurser som har datorlaborationer gäller generellt att det finns en bestämd sista tidpunkt, deadline, för inlämning av laborationer. Denna deadline kan vara under kursens gång eller vid dess slut. Om redovisning inte sker i tid måste, den eventuellt nya, laborationsserien göras om nästa gång kursen ges.

Om en kurs avviker från denna policy, ska information om detta ges på kursens webbsidor.


Sidansvarig: Niklas Carlsson
Senast uppdaterad: 2011-02-18