Göm menyn

TDTS09 Datornät och internetprotokoll

Examination


I kursen ingår följande examinationsmoment:

BAS1 1 poäng - Basgruppsarbete (U,G)

LAB1 3 poäng - Laborationer (U,G)

UPG1 2 poäng - Rapport som presenteras skriftligt och muntligt (U,G)

  • Laborationer 3 hp
  • Rapport, seminarienärvaro och opposition 2 hp
  • Basgruppsarbete 1 hp

Betygskala är U, G.

Laborationerna examineras genom inlämning av laborationsrapport för varje labb i kursen. Rapporten examineras förutom skriftligt även muntligt vid avslutningsseminarierna, då den också opponeras på. Närvaron är obligatorisk vid avslutningsseminarierna samt basgruppsmötena, ej alltså vid föreläsningar och laborationer.

Du kan följa dina resultat i webreg.

Sidansvarig: Niklas Carlsson
Senast uppdaterad: 2010-01-30