Göm menyn

TDP029 Projekt: Agil systemutveckling

Examination


För godkänt projektarbete krävs:
  • Aktivt och produktivt projektdeltagande, inklusive närvaro på schemalagda moment (sprint start, sprint end, scrum)
  • Inlämnade sprint end blanketter
  • Att producerat material överlämnas i bra skick till kunden, inklusive producerad kod och ev testbibliotek, samt kortfattad installations- och körbeskrivning.
  • Aktivt deltagande i övning om hållbar utveckling

Sidansvarig: Annika Silvervarg
Senast uppdaterad: 2018-01-08