Göm menyn

TDP025 Projekt: Entreprenöriell programmering

Schema


HT1 - Seminarier

NÄR/VAR ORDNING VAD FÖRBEREDELSE
4/9, 13-15, S3 Samtliga Definera och pitcha app. Tänk igenom vilket typ av app och målgrupp /nisch du vill jobba med. Vad, för vem och vilket värde. Inte hur det fungerar. 20-sekunder -inte 30 inte 14.
8/9, 8-12, Studion Grupp A Android crash course med A. Fröberg Registrera dig på webreg i Grupp A eller B
9/9, 8-12, Studion Grupp B Android crash course med A. Fröberg Registrera dig på webreg i Grupp A eller B
11/9 14-15, S3 Samtliga Litteratursökning om domänkunskap för appen. Kunskap om användaren av er app. Ta med egna laptops (ni som har) - sök tillsammans
17/9, TBA, Studion Samtliga Android crash course med A. Fröberg
18/9 13-15, S3 Samtliga A/B-testing - diskussion Läs artiklarna som delas ut på seminariet 11/9.
25/9 13-15, U6 Ingen Reservtid
2/10 13-17, - lokal se TimeEdit Grupp A 13-15,
Grupp B 15-17
Redovisning literatursökning, diskussion värdering Utkast på 10 vetenskpliga och 10 industriella referenser för egna appen
15/10 13-17, Studio_IP2, Grupp B 13-15,
Grupp A 15-17
Kodseminarie - genomgång Förberedd att visa och förklara kod från gitlab.ida.liu.se från dator

HT2 - Seminarier

NÄR ORDNING VAD FÖRBEREDELSE
3 Nov. 13-16 Helklass Föreläsning Free-ekonomics, lean startup. Fokusworkshop. Er grundidé från HT1.
v47 17-21 Nov Individuellt - frivilligt! 30 min individuell granskning ide applikaiton. Boka tid i webreg om ni vill ha. Gärna med app i telefon. Men fokus diskussion om app.
17 Nov. Grupp B 13-15, Grupp A, 15-17 Apptestning i grupp. En version av appen som kan testas i grupp på telefon.
24 Nov. Reservtid - stryks. Tidigare annonserad Pitchning är rest från förra året.
01 Dec.
08 Dec.
15 Dec. Slutseminarium - kodseminarium. Start i helklass. 12-minuters kodpresentation från gitlab på dator som finns på plats.

Sidansvarig: infomaster
Senast uppdaterad: 2014-12-10